1/2
16 мар. 2018 г.

Міністерство юстиції України затвердило Тарифну сітку

Комментариев: 0

 

Пропонуємо ознайомитись із змістом наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 685/5 та обговорити зміни, що відбулись в порядку обчислення грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України!!!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», 13 березня 2018 року в Міністерстві юстиції України за № 289/31741 зареєстровано наказ від 13 березня 2018 року № 685/5 «Про затвердження схем тарифних розрядів для осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України».

З прийняттям зазначеної вище постанови Кабінету Міністрів України та відповідного наказу Міністерства юстиції України у багатьох членів нашої громадської організації, осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, а також пенсіонерів виникли запитання щодо порядку встановлення відповідних коефіцієнтів посадового окладу.

Зокрема, наказом Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 685/5 затверджено: Тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів рядового і начальницького складу; Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби та міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України; Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу державних установ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби», «Центр пробації», Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу установ виконання покарань та підприємств цих установ, слідчих ізоляторів; Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України; Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом; Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу лікарень та будинків дитини Державної кримінально-виконавчої служби України; Схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України (вищих навчальних закладів та центрів підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України); Схему тарифних розрядів за посадами осіб рядового і молодшого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України; Схему тарифних коефіцієнтів за посадами курсантів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України.

Ми будемо раді узагальнити Ваші запитання та передати їх до Міністерства юстиції України для отримання відповідних роз’яснень!!!

Правління ГО «Пенітенціарна асоціація України»

 

 

Самые новые посты
  • З метою дотримання вимог абзаців першого-четвертого пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та пунктів 1 і 2 параграфа 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, Міністерство юстиції України виносить на громадське обговорення проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» для забезпечення вивчення та врахування думки громадськості щодо зазначеного проекту наказу. Метою проекту наказу «Про затвердження Змін до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» є удосконалення порядку і умов відбування покарання засудженими, приведення окремих норм у відповідність до вимог законодавства. Просимо надсилати свої зауваження та пропозиції до проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» на електронну адресу super.pau@ukr.net або в коментарях до даного посту Наказ. Про затвердження Змін до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань Зміни до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань»
  • Проект Закону України «Про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій» Цей Закон регулює створення та функціонування подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій для цілей виконання вимог Конституції України. Розділ І Загальні положення Стаття 1. Поняття та склад подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій Подвійна система регулярних пенітенціарних інспекцій це сукупність моніторингових візитів до установ попереднього ув’язнення та виконання покарань, які здійснюються через визначені проміжки часу. Подвійна система регулярних пенітенціарних інспекцій складається із внутрішніх (адміністративних) інспекцій та зовнішніх інспекцій. Стаття 2. Суб’єкт внутрішніх регулярних пенітенціарних інспекцій Внутрішні (адміністративні) регулярні пенітенціарні інспекції здійснюються окремим структурним підрозділом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. Стаття 3. Суб’єкт зовнішніх регулярних пенітенціарних інспекцій Зовнішні регулярні пенітенціарні інспекції здійснюються національним превентивним механізмом. Зовнішні пенітенціарні інспекції можуть здійснюватись членами спостережних комісій і громадських рад при центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та його територіальних органах, а також іншими компетентними національними та міжнародними органами та їх представниками у відповідності до чинного законодавства України. Стаття 4. Установи, які підлягають регулярним пенітенціарним інспекціям Внутрішні та зовнішні регулярні пенітенціарні інспекції здійснюються в установах виконання покарань усіх видів, а також в установах попереднього ув’язнення. Стаття 5. Форми внутрішніх та зовнішніх регулярних пенітенціарних інспекцій Внутрішні та зовнішні регулярні пенітенціарних інспекції здійснюються у формі моніторингових візитів з попередженням адміністрації установ виконання покарань або попереднього ув’язнення та без такого попередження. Стаття 5. Загальні повноваження суб’єктів внутрішніх та зовнішніх регулярних пенітенціарних інспекцій Суб’єкти, які здійснюють зовнішні та внутрішні регулярні пенітенціарні інспекції, мають право безперешкодно, без обмеження в часі, із забезпеченням максимального сприяння працівниками установ виконання покарань та попереднього ув’язнення пересуватися територією установ виконання покарань, здійснювати аудіо- та відеозапис та поширювати отриману інформацію, ознайомлюватися зі звітністю, у тому числі й статистичною, подавати усні або письмові запити, перевіряти додержання законодавства, ознайомлюватися з особовими справами засуджених, іншими документами, спілкуватися з будь-якими працівниками установ виконання покарань, засудженими та особами, взятими під варту, на умовах конфіденційності. Вказані суб’єкти мають інші права та підлягають обмеженням, які прямо передбачені чинним законодавством. Режим в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення не повинен перешкоджати або використовуватися як перешкода реалізації суб'єктами контролю своїх повноважень. Розділ ІІ Внутрішні регулярні пенітенціарні інспекції Стаття 6. Статус суб’єкта внутрішніх пенітенціарних інспекцій Відповідальний за здійснення внутрішніх пенітенціарних інспекцій структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, є незалежним від інших структурних підрозділів цього органу та підзвітним і підконтрольним тільки керівнику цього органу або його заступнику, який визначається цим керівником. Стаття 7. Предмет внутрішніх пенітенціарних інспекцій Предметом внутрішніх пенітенціарних інспекцій є належне функціонування установ виконання покарань та попереднього ув’язнення з метою досягнення цілей, які ставляться перед Державною кримінально-виконавчою службою України, включаючи забезпечення дотримання прав засуджених та осіб, взятих під варту, міжнародного та національного законодавства, в тому числі відповідних підзаконних актів. Стаття 8. Частота внутрішніх пенітенціарних інспекцій Частота внутрішніх пенітенціарних інспекцій має бути достатньою для забезпечення періодичності візитів до всіх установ виконання покарань та попереднього ув’язнення, однак кожна така установа повинна відвідуватися не рідше одного разу на п’ять років. Періодичність візитів не повинна виключати можливості здійснення позапланових візитів до установ, які потребують підвищеного контролю, з огляду на проблеми у їх функціонуванні, що були виявлені під час попередніх візитів, або інформацію, що стала доступною суб’єкту внутрішніх інспекцій. Стаття 9. Порядок здійснення внутрішніх пенітенціарних інспекцій Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, затверджує методичні рекомендації щодо підстав, порядку та частоти проведення внутрішніх пенітенціарних інспекцій. Стаття 10. Звітність за результатами внутрішніх пенітенціарних інспекцій За результатами внутрішніх пенітенціарних інспекцій складається звіт, який направляється адміністрації установи виконання покарань або попереднього ув’язнення, та є обов’язковим до виконання. Додатково складається щорічний звіт, який підлягає публікації у відкритому доступі. Розділ ІІІ Зовнішні регулярні пенітенціарні інспекції Стаття 11. Частота зовнішніх регулярних пенітенціарних інспекцій Національний превентивний механізм має здійснювати регулярні пенітенціарні інспекції в рамках повноважень, визначених чинним законодавством. Частота цих інспекцій повинна визначатися в залежності від потреби, однак кожна установа виконання покарань або попереднього ув’язнення, повинна відвідуватися не рідше двох разів протягом п’ятирічного строку повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Періодичність візитів не повинна виключати можливості здійснення додаткових візитів до установ, які потребують підвищеного контролю, з огляду на проблеми у їх функціонуванні, що були виявлені під час попередніх візитів, або інформацію, що стала доступною суб’єкту зовнішніх інспекцій. Стаття 12. Предмет зовнішніх регулярних пенітенціарних інспекцій Предметом зовнішніх пенітенціарних інспекцій є дотримання прав засуджених та осіб, взятих під варту, у світлі національного законодавства та міжнародних стандартів з прав людини у пенітенціарній сфері. Стаття 13. Звітність за результатами зовнішніх регулярних пенітенціарних інспекцій Після кожної пенітенціарної інспекції національний превентивний механізм готує звіт, який надсилається відповідним органам влади та має бути публічним, за винятком персональних даних засуджених чи осіб, взятих під варту, крім випадків їхньої письмової згоди на поширення таких даних. За результатами зовнішніх пенітенціарних інспекцій національний превентивний механізм готує спеціальну узагальнюючу доповідь, яка є невід’ємною частиною щорічної спеціальної доповіді про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, передбаченої статтею 191 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». Стаття 14. Ресурси для здійснення зовнішніх регулярних пенітенціарних інспекцій Національний превентивний механізм має бути забезпечений достатніми ресурсами з метою належного здійснення регулярних пенітенціарних інспекцій, а також візитів без попереджень, що має сприяти належному здійсненню ним функції превенції порушень прав людини в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення. Здійснення цієї функції не повинно призводити до зменшення існуючого ресурсу для виконання функцій національного превентивного механізму стосовно інших місць несвободи. В будь-якому разі кількість співробітників, які відповідальні за регулярні пенітенціарні інспекції в рамках діяльності національного превентивного механізму, не повинна бути меншою двох осіб на один територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ І. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Законі України «Про попереднє ув’язнення»: доповнити статтею 51 такого змісту: «Стаття 51. Відвідування установ попереднього ув’язнення 1. Без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи попереднього ув’язнення для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажанням - у супроводі до трьох медичних працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників засобів масової інформації) мають право: Президент України або спеціально уповноважені ним представники (не більше п'яти осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі); Прем'єр-міністр України або спеціально уповноважені ним представники (не більше двох осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі); Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або спеціально уповноважені ним представники; голова, заступники голови та члени Комісії при Президентові України у питаннях помилування; Міністр юстиції України або спеціально уповноважені ним представники (не більше двох осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі); Міністр внутрішніх справ України, Голова Національної поліції або спеціально уповноважені ними представники (не більше двох осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі); слідчий або суддя суду, які здійснюють кримінальне провадження щодо громадян з числа осіб, взятих під варту, які утримуються у відповідній установі; члени Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та особи, що їх супроводжують; представники Міжнародного комітету Червоного Хреста та особи, що їх супроводжують; Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевих державних адміністрацій, на території яких вони розташовані, або спеціально уповноважені ними представники (не більше п'яти осіб на відповідну територію); народні депутати України, їх помічники-консультанти, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад; голова, заступник голови та члени обласної спостережної комісії; сільський, селищний, міський голова або спеціально уповноважені ними представники (не більше п'яти осіб) - на території відповідної місцевої ради; члени громадських рад при територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації – на відповідній території. 2. Інші особи, а також близькі родичі осіб, взятих під варту можуть відвідувати установи попереднього ув’язнення за спеціальним дозволом адміністрації цих установ або органів управління зазначеними установами. 3. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, у тому числі представники засобів масової інформації, під час відвідування установ попереднього ув’язнення вправі безперешкодно, без обмеження в часі, із забезпеченням максимального сприяння працівниками та адміністраціями установ попереднього ув’язнення пересуватися територією цих установ, здійснювати аудіо- та відеозапис та поширювати отриману інформацію, ознайомлюватися із звітністю, у тому числі й статистичною, проводити ревізії, здійснювати інспектування, подавати усні або письмові запити, перевіряти додержання законодавства, оскаржувати протиправні дії (бездіяльність) посадових та службових осіб установ попереднього ув’язнення, вимагати негайного припинення таких дій (бездіяльності) та притягнення до відповідальності винних осіб (з наступним вичерпним письмовим повідомленням відповідної особи про вжиті (не вжиті) заходи відповідальності протягом 10 днів з дня отримання відповідної вимоги), ознайомлюватися з особовими справами осіб, взятих під варту, іншими документами тощо, спілкуватися з будь-якими працівниками установ попереднього ув’язнення та особами, взятими під варту (у тому числі на умовах анонімності). 4. Спеціально уповноважені представники набувають своїх повноважень після подання до суб'єкта призначення, зазначеного у частині першій цієї статті, письмової заяви, видання щодо них відповідних розпорядчих актів особами, яких вони представляють, та отримання відповідного посвідчення. Спеціально уповноважені представники (крім представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) здійснюють свої повноваження на громадських засадах. При призначенні особами, зазначеними у частині першій цієї статті, крім Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, своїх представників перевага надається кандидатам - членам громадських правозахисних організацій. 5. Режим в установах попереднього ув’язнення не повинен перешкоджати або використовуватися як перешкода реалізації суб'єктами контролю своїх повноважень, встановлених частиною третьою цієї статті. У виняткових випадках в інтересах слідства слідчий або суд, які здійснюють кримінальне провадження, можуть прийняти рішення про контроль спілкування осіб, взятих під варту, з головами місцевих державних адміністрацій, або спеціально уповноваженими ними представниками, народними депутатами України, їх помічниками-консультантами, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатами місцевих рад, головою, заступником голови та членами спостережних комісій, сільським, селищним, міським головою або спеціально уповноваженими ними представниками, членами громадських рад при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, та його територіальних підрозділах. Рішення про такий контроль повинно бути обґрунтованим, вмотивованим і визначати коло осіб, яких воно стосується. У рішенні має зазначатися строк його дії, який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням. Заборона повинна бути необхідною у демократичному суспільстві (пропорційною) та бути спрямованою до обґрунтованих цілей, встановлених Конституцією України та Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод. Копія рішення із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту, або особам зазначеним у цій частині статті, яких воно стосується. 6. В одній установі попереднього ув’язнення не може одночасно перебувати більше 10 осіб, зазначених у частині першій цієї статті, включаючи медичних працівників (які здійснюють супровід) та представників засобів масової інформації. У разі перевищення зазначеної кількості перевага на подальше перебування в установі попереднього ув’язнення надається особам, які першими потрапили на територію установи. 7. Представники громадських об’єднань, експерти, учені та фахівці, залучені Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини на договірних засадах до виконання функцій національного превентивного механізму, відвідують установи попереднього ув’язнення на підставі окремого письмового доручення Уповноваженого». 2. У Кримінально-виконавчому кодексі України: а) Статтю 22 виключити. б) Статтю 23 доповнити реченням «Установи виконання покарань підлягають регулярним пенітенціарним інспекціям у відповідності до Закону України «Про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій». в) у частині першій статті 24: після слів «члени Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню» доповнити словами «та особи, що їх супроводжують; після слів «та особи, що їх супроводжують» доповнити реченням «представники Міжнародного комітету Червоного Хреста та особи, що їх супроводжують»; слова «нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян» виключити. 3. У Законі України «Про прокуратуру»: а) у статті 2 слова «нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян» - виключити. б) статтю 26 викласти - виключити. 4) У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»: статтю 191 викласти у такій редакції: «Стаття 191. Виконання Уповноваженим функцій національного превентивного механізму На Уповноваженого покладаються функції національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. У секретаріаті Уповноваженого утворюється окремий структурний підрозділ з питань недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. До роботи в цьому структурному підрозділі з додержанням рівного представництва чоловіків і жінок та представництва національних меншин залучаються фахівці різних спеціальностей, які мають належну професійну підготовку. Уповноважений може залучати до виконання функцій національного превентивного механізму представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців на договірних засадах. Такі особи виконують функції національного превентивного механізму на підставі окремого письмового доручення Уповноваженого. Для виконання функцій національного превентивного механізму Уповноважений, працівники структурного підрозділу з питань недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, а також особи, залучені до виконання функцій національного превентивного механізму на підставі доручення: 1) здійснюють регулярні відвідування місць, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, без попереднього повідомлення про час і мету відвідувань та без обмеження їх кількості; 2) проводять опитування осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, з метою отримання інформації стосовно поводження з цими особами і умов їх тримання, а також опитування інших осіб, які можуть надати таку інформацію; 3) вносять органам державної влади, державним органам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, у тому числі зазначеним у пункті 8 статті 13 цього Закону, обов’язкові до виконання подання щодо попередження та усунення випадків катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. У невідкладних випадках загрози непоправної шкоди життю чи здоров’ю особи вносять подання, які підлягають негайному виконанню, про що зазначається у відповідному поданні; 4) у разі невиконання зазначених подань ініціюють притягнення винних осіб до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності залежно від обставин порушення прав людини; 5) реалізують інші повноваження, передбачені цим Законом. Уповноважений щороку готує спеціальну доповідь про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, яка має включати перелік виконаних та невиконаних подань, а також вжитих Уповноваженим заходів у разі, якщо подання не були виконані. Така доповідь оприлюднюється в засобах масової інформації та надсилається Президентові України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України з додержанням законодавства України про інформацію». 5) У Кодексі України про адміністративні правопорушення: а) у статті 7 частину п’яту виключити.
  • МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 13.03.2018 м. Київ N 686/5 Про затвердження переліків посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» щодо забезпечення підготовки довідок про розмір грошового забезпечення, що враховуються для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», НАКАЗУЮ: 1. Затвердити такі, що додаються: 1) Перелік посад осіб начальницького складу центрального апарату Державного департаменту України з питань виконання покарань, апарату Державної пенітенціарної служби України, Інспекції по особовому складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України; 2) Перелік посад осіб начальницького складу апаратів територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, відділів оперативного чергування, збору та узагальнення інформації територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України; 3) Перелік посад осіб рядового і начальницького складу Центральної бази забезпечення, Департаменту забезпечення діяльності, Управління капітального будівництва та розвитку, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України; 4) Перелік посад осіб начальницького складу відділів (секторів) кримінально-виконавчої інспекції територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України; 5) Перелік посад осіб начальницького складу територіальних контрольно-ревізійних відділів, територіальних відділів внутрішнього аудиту, територіальних відділів внутрішньої безпеки та протидії корупції, територіальних секторів з державного нагляду за охороною праці та навколишнім середовищем, територіальних відділів технічного нагляду за капітальним будівництвом об’єктів Державної пенітенціарної служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України; 6) Перелік посад осіб рядового і начальницького складу підрозділів спеціального призначення, воєнізованих формувань спеціального призначення, територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України; 7) Перелік посад осіб рядового і начальницького складу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, виховних (виховно-трудових) колоній, лікувально-трудових профілакторіїв, тюрем Державної кримінально-виконавчої служби України та їх підприємств, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України; 8) Перелік посад осіб рядового і начальницького складу навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України (крім вищих навчальних закладів), які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України; 9) Перелік посад осіб рядового і начальницького складу Чернігівського юридичного коледжу, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України; 2. Врахувати, що при підготовці довідок про розмір грошового забезпечення, що враховуються для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», розміри посадових окладів заступників керівників структурних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України, посади яких скорочені, визначаються відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб». 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. Державного секретаря, директора Департаменту персоналу Сову Н.П. Міністр Павло ПЕТРЕНКО ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 686/5 Перелік посад осіб начальницького складу центрального апарату Державного департаменту України з питань виконання покарань, апарату Державної пенітенціарної служби України, Інспекції по особовому складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України Найменування посади, що скорочена Найменування існуючої посади Примітка Начальник департаменту Начальник департаменту Додаток 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704, графа «апарат» Начальник самостійного управління, керівник апарату Голови Начальник самостійного управління Начальник управління у складі департаменту Начальник управління у складі департаменту Начальник Інспекції по особовому складу Начальник самостійного відділу Начальник самостійного відділу Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління Помічник Голови Начальник самостійного сектору (відділення) Начальник самостійного сектору Начальник інспекції, служби Начальник сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу Додаток 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704, графа «апарат» Начальник сектору (відділення) у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу Головні: спеціаліст, інспектор, ревізор Головний спеціаліст Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень Радник Голови Старший оперуповноважений Старший оперуповноважений Оперуповноважений Оперуповноважений Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, референт, перекладач, психолог, ревізор Інспектор, інженер, юрисконсульт, референт, перекладач, психолог, ревізор Інспектор Молодший інспектор Молодший інспектор 1 категорії Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 686/5 Перелік посад осіб начальницького складу апаратів територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, відділів оперативного чергування, збору та узагальнення інформації Державної пенітенціарної служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України Найменування посади, що скорочена Найменування існуючої посади Примітка Начальник управління Начальник міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації (мінімальний тарифний розряд за відповідною посадою) Начальник самостійного відділу Начальник самостійного відділу Головний інженер, головний бухгалтер, начальник виробництва Головний економіст Заступник начальника самостійного відділу Начальник відділу (усіх найменувань) у складі управління, помічник начальника управління Начальник відділу у складі управління Начальник самостійного сектору у складі управління Начальник самостійного сектору Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації (мінімальний тарифний розряд за відповідною посадою) Начальник відділення, секретаріату Начальник сектору у складі відділу Начальник сектору у складі управління, відділу Начальник інспекції, служби, курсу Начальник відділу оперативного чергування, збору та узагальнення інформації Старший оперуповноважений в особливо важливих справах, головний спеціаліст, старший інспектор з особливих доручень, головний енергетик, головний механік Головний спеціаліст Старший оперуповноважений Старший оперуповноважений Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог Оперуповноважений Оперуповноважений Інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог Інспектор Молодший інспектор Молодший інспектор 2 категорії Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Молодший інспектор – черговий Молодший інспектор 1 категорії Водій-співробітник Водій - співробітник ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 686/5 Перелік посад осіб рядового і начальницького складу Центральної бази забезпечення, Департаменту забезпечення діяльності, Управління капітального будівництва та розвитку, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України Найменування посади, що скорочена Найменування існуючої посади Примітка Начальник Центральної бази забезпечення, Департаменту забезпечення діяльності, Управління капітального будівництва та розвитку Начальник самостійного управління Додаток 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704, графа «апарат» Начальник відділу, головний редактор Начальник відділу Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Відповідальний секретар Заступник начальника відділу Начальник сектору (відділення), архіву Начальник сектору Старший інспектор з особливих доручень, головний спеціаліст Старший інспектор з особливих доручень Старші: інспектор, інженер, спеціальний кореспондент Старший інспектор Спеціальний кореспондент Інспектор, інженер, кореспондент Інспектор Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Молодший інспектор Молодший інспектор 1 категорії Водій Водій - співробітник ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 686/5 Перелік посад осіб начальницького складу відділів (секторів) кримінально-виконавчої інспекції територіальних органів Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України Найменування посади, що скорочена Найменування існуючої посади Примітка Начальник відділу Начальник відділу Державна установа «Центр пробації» Начальник сектору Начальник сектору Начальник відділення Начальник сектору у складі відділу Старший інспектор Старший інспектор Інспектор Інспектор ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 686/5 Перелік посад осіб начальницького складу апаратів територіальних контрольно-ревізійних відділів, територіальних відділів внутрішнього аудиту, територіальних відділів внутрішньої безпеки та протидії корупції, територіальних секторів з державного нагляду за охороною праці та навколишнім середовищем, територіальних відділів технічного нагляду за капітальним будівництвом об’єктів Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України Найменування посади, що скорочена Найменування існуючої посади Примітка Начальник відділу Начальник відділу у складі управління Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації (мінімальний тарифний розряд за відповідною посадою) Начальник самостійного сектору Начальник самостійного сектору Начальник сектору у складі відділу Начальник сектору у складі управління, відділу Головні: спеціаліст, ревізор Головний спеціаліст Старший оперуповноважений в особливо важливих справах Старші: оперуповноважений, інспектор, ревізор Старший оперуповноважений Старший інженер, інспектор, ревізор Старший інспектор ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 686/5 Перелік посад осіб рядового і начальницького складу підрозділів спеціального призначення, воєнізованих формувань спеціального призначення, територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України Найменування посади, що скорочена Найменування існуючої посади Примітка Начальник (командир) міжрегіонального підрозділу Командир підрозділу Територіальні (міжрегіональні) воєнізовані формування (особи середнього і старшого начальницького складу) Начальник (командир) міжобласного підрозділу Командир взводу Командир взводу Старші: інспектор, інструктор, інженер Старший інспектор Інспектор, інструктор, інженер Інспектор Фельдшер Фельдшер Водій-співробітник Водій-співробітник Територіальні (міжрегіональні) воєнізовані формування (особи рядового і молодшого начальницького складу) Боєць штурмової групи, снайпер, підривник Боєць штурмової групи Помічник командира взводу, командир відділення Заступник чергового помічника начальника установи - начальник чергової зміни ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 686/5 Перелік посад осіб рядового і начальницького складу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, виховних (виховно-трудових) колоній, лікувально-трудових профілакторіїв, тюрем Державної кримінально-виконавчої служби України та їх підприємств, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України Найменування посади, що скорочена Найменування існуючої посади Примітка Начальник установи виконання покарань, слідчого ізолятора, виховної (виховно-трудової) колонії, лікувально-трудового профілакторія, тюрми Начальник установи, слідчого ізолятора Установи виконання покарань Директор підприємства Заступник начальника установи Начальник будинку дитини – лікар-педіатр Начальник медичної частини - лікар Установа виконання покарань при плановому наповненні до 500 осіб Начальник лікарського здоровпункту Начальник відділення (кабінету) - лікар Установи виконання покарань Заступник лікувального закладу Заступник начальника лікарні – лікар Начальник фінансової частини (фінансового відділення) слідчого ізолятора, головний бухгалтер тюрми Головний бухгалтер – начальник відділу у виправній колонії, слідчому ізоляторі Установи виконання покарань Головний бухгалтер лікувально-трудового профілакторія, виховної-трудової колонії Головний бухгалтер – начальник відділу у виправних центрах Завідувач їдальні Начальник їдальні ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 686/5 Перелік посад осіб рядового і начальницького складу навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України Найменування посади, що скорочена Найменування існуючої посади Примітка Начальник училища Начальник центру Центри підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (відповідний тарифний розряд) Начальник фінансового (фінансово-економічного) відділення Головний бухгалтер – начальник сектору Старшина училища Старшина центру Навчальні заклади Державної кримінально-виконавчої служби України (особи рядового і молодшого начальницького складу) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 13 березня 2018 року № 686/5 Перелік посад осіб рядового і начальницького складу Чернігівського юридичного коледжу, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України Найменування посади, що скорочена Найменування існуючої посади Примітка Начальник коледжу Начальник коледжу Вищі навчальні заклади Начальник циклу Начальник циклу Центри підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (максимальний тарифний розряд) Начальник фінансового (фінансово-економічного) відділення Начальник відділу Заступник начальника відділу Заступник начальника відділу Начальник відділення (крім фінансового, фінансово-економічного) Начальник циклу Начальник циклу Начальник курсу Начальник курсу Старший викладач – методист Старший викладач – методист Викладач – методист Викладач – методист Старший викладач Старший викладач Викладач Викладач Центри підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (максимальний тарифний розряд) Начальник навчального полігона Заступник начальника курсу Старші: інспектор, інженер, психолог Старший інспектор Інспектор, інженер, психолог Інспектор Начальник групи озброєння, диригент оркестру Начальник кабінету