1/2

IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті із законом, крізь призму правових реформ» київ, 2 грудня 2016 року