top of page

ПРО НАС

     Громадська організація «Пенітенціарна асоціація України» створена установчими зборами 17 грудня 2014 року та зареєстрована Міністерством юстиції України 25 березня 2015 року. У 2018 році асоціація отримала всеукраїнський статус. З червня 2019 року змінила назву на "Всукраїнська Пенітенціарна асоціація України"

   Асоціація створена з метою захисту законних прав та інтересів своїх членів, підвищення рівня їхньої професійної компетентності; об’єднання їх практичного і наукового потенціалу для забезпечення дотримання прав людини, законності, порядку і належних умов виконання та відбування покарань, захисту інтересів особи, суспільства і держави; сприяння консолідації, порозумінню і співробітництву практиків і вчених, громадських та релігійних діячів у досягненні мети покарання; активній підтримці авторитету, позитивного іміджу та сприяння здійсненню завдань кримінально-виконавчої служби в Україні та за її межами.

Пенітенціарна асоціація України
ПРО НАС
ПРАВЛІННЯ

ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

Горобцов Микола Іванович– голова Правління громадської організації «Всеукраїнська Пенітенціарна асоціація України».

Скоков Сергій Іванович – заступник голови Правління, ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України, заслужений юрист України.

Кирилюк Валентина Анатоліївна – заступник голови Правління, начальник кафедри пенітенціарної діяльності Інституту кримінально-виконавчої служби, кандидат юридичних наук.

Бараш Євген Юхимович - Заслужений діяч науки і техніки України.

Безорчук Олег Леонтійович

Горобцов Микола Іванович

Гузунова Вікторія Олександрівна

Двойнос Олексій Григорович– заслужений юрист України.

Кіслов Олександр Іванович

Колб Олександр Григорович

Крикушенко Олександр Георгійович

Ханюков Євген Васильович

Польовий Сергій Васильович

Янчук Олег Борисович

Склад Ревізійної комісії громадської організації

« Всеукраїнська Пенітенціарна асоціація України»

 

Титаренко Володимир Михайлович (голова комісії)

Шевчук Андрій Миколайович

Пономарьова Тетяна Сергіївна

Почесні члени громадської організації

«Пенітенціарна асоціація України»

 

Синьов Віктор Миколайович

Пташинський Олександр Борисович

Членство в Асоціації

     Членами Асоціації є фахівці у галузі кримінального права, кримінології, психології, педагогіки, кримінально-виконавчого права, особи, які проводять соціальну та правозахисну роботу в установах виконання покарань та/чи безпосередньо працюють в установах виконання покарань, мають досвід роботи з персоналом кримінально-виконавчої служби, діяльності благодійних, релігійних, громадських та інших неурядових організацій у досягненні мети кримінального покарання.

 

    Індивідуальними та почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які визнають Конституцію України, чинне законодавство України та Статут Асоціації, професійна діяльність і фах яких сприяє реалізації завдань у галузі кримінального права, кримінології, психології, педагогіки, кримінально-виконавчого права та соціальної роботи.

 

    Рішення про прийом у члени Асоціації та вихід з неї ухвалюється Правлінням Асоціації на підставі особистої заяви кандидата і рекомендації одного з членів Асоціації.

   Особи, які вступили до Асоціації, сплачують вступний внесок і щорічні членські внески, розміри яких визначаються Правлінням Асоціації. Внески сплачуються до 1 лютого наступного року.

членський квиток

СИМВОЛІКА

СИМВОЛІКА

ОПИС

емблеми та прапору Пенітенціарної асоціації України

 

Емблема Пенітенціарної асоціації України:

вертикальна лікторська зв’язка (фасція) з двосторонньою сокирою перед якою проложені терези з двома чашами, перед ними навхрест по діагоналі два ключі борознами вниз розгорнутими догори, а поверх всього на перехресті відкрита книга, і все це вписано у згорнуту овалом стрічку вздовж якої розташований текст «ПЕНІТЕНЦІАРНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ» українською мовою, або «Penitentiary association of Ukraine» англійською мовою.

Емблема може відтворюватись у кольорі, металі, або монохромному вигляді.

Емблема може відтворюватись на будь-яких атрибутах Пенітенціарної асоціації України на розсуд її керівних органів.

Емблема може відтворюватись, також, і у вигляді арматюри (у якості малої емблеми), тобто лише геральдичних фігур без стрічки з назвою організації, яка їх обрамляє.

 

Прапор Пенітенціарної Асоціації України:

прямокутне полотнище темно-синього кольору із співвідношенням сторін 2:3. У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Пенітенціарної асоціації України. У верхній та нижній частинах полотнища, на відстані 1/20 його висоти, уздовж розташовано дві малинові смуги. Висота емблеми становить 2/3 висоти полотнища. Висота малинових смуг 1/20 висоти полотнища. На зворотному боці прапора у центрі полотнища розміщено напис золотом у два рядки «ПЕНІТЕНЦІАРНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ», а у верхній та нижній частинах полотнища, на відстані 1/20 його висоти, уздовж розташовано дві малинові смуги.

Символізм емблеми

Лікторська зв’язка, як традиційний геральдичний символ охорони та порядку, являє собою геральдичну згадку про першу емблему, яка використовувалась в органах виконання покарань незалежної України.

Терези, як геральдичний символ справедливості, традиційно використовується органами юстиції, і являє собою указник на належність пенітенціарної системи до органів юстиції України.

Два перехрещених ключі є фігурами емблеми, яка дотепер використовується Державною пенітенціарною службою України, і є геральдичною згадкою про відношення більшості членів Асоціації до зазначеної Служби.

Відкрита книга має подвійний геральдичний символізм, як загальний символ Закону, так і символ відношення науковців пенітенціарної галузі до Асоціації.

bottom of page