top of page

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартально).

 

Журнал засновано у 2017 р.

 

Засновники: Громадська організація «Пенітенціарна асоціація України», Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права».

 

Мета і сфера діяльності журналу: Теоретичний аналіз сучасного стану юридичної науки та практики, дослідження правових явищ і наукових концепцій, які мають вплив на юриспруденцію, правоохоронну та правозастосовну діяльність. Розроблення наукових і прикладних рекомендацій у практику діяльності Державної кримінально-виконавчої служби щодо вдосконалення правоохоронної (кримінально-виконавчої) діяльності, а також застосування наробок суміжних наук у процесі ресоціалізації та ефективного управління в діяльності підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 22858-12758 ПР від 28 серпня 2017 р.

 

Мови видання: українська, російська, польська, німецька, англійська (змішаними мовами).

 

Тематичні розділи журналу: 

  • Теорія та історія держави і права. Політичні та правові вчення

  • Цивільно-правові відносини

  • Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право

  • Міжнародний досвід

 

Головний редактор: Бараш Є. Ю., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Голова Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України».

 

Тип видання: науковий журнал.

 

Статус видання: вітчизняне.

 

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

 

Політика відкритого доступу: науковий журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів.

bottom of page